Radovi u postupku objavljivanja

Aladrović Slovaček, Katarina. U tisku (2018). Analiza nakladničkih praksi: jezične varijacije u pripovijedima Strašni kauboj i Lutonjica Toporko. U: Prijevodi dječje književnosti: pogled iz Hrvatske, ur. Smiljana Narančić Kovač. Zagreb: Učiteljski fakultet.

Aladrović Slovaček, Katarina. U tisku (2018). Diskursna analiza prijevoda romana Čudnovate zgode šegrta Hlapića na ruski jezik. U: Prijevodi dječje književnosti: pogled iz Hrvatske, ur. Smiljana Narančić Kovač. Zagreb: Učiteljski fakultet.

Aladrović Slovaček, Katarina. U tisku (2018). Čudnovate zgode šegrta Hlapića u kontekstu slavenskih jezika. U: Hlapić u bijelom svijetu, ur. Smiljana Narančić Kovač. Zagreb: Učiteljski fakultet.

Andraka, Marija. U tisku (2018). Dinamika prevođenja talijanske dječje književnosti na hrvatski u 20. stoljeću (30). U: Prijevodi dječje književnosti: pogled iz Hrvatske, ur. Smiljana Narančić Kovač. Zagreb: Učiteljski fakultet.
Andraka, Marija. U tisku (2019). Pinokio u hrvatskim prijevodima: strategije prenošenja kulturnoga konteksta. Libri et Liberi.

Badić, Edi. U tisku (2018). Istraživanje kretanja u prevođenju: nordijska dječja književnost u hrvatskom prijevodu. U: Prijevodi dječje književnosti: pogled iz Hrvatske, ur. Smiljana Narančić Kovač. Zagreb: Učiteljski fakultet.

Batinić, Ana. U tisku (2018). „Neuhvatljiv rukopis“ ili angloameričke (ne)zgode Šegrta Hlapića. U: Hlapić u bijelom svijetu, ur. Smiljana Narančić Kovač. Zagreb: Učiteljski fakultet.

Batinić, Ana. U tisku (2018). Kako je „šegrt Hlapić“ postao „Lapitch – the shoemaker’s boy“?. U: Hlapić u bijelom svijetu, ur. Smiljana Narančić Kovač. Zagreb: Učiteljski fakultet.

Engler, Tihomir. In Kürze erscheinend. Tendenzen in der Herausgabe der Übersetzungen von Kästners Werken im Kontext der kroatischen Kinder- und Jugendliteratur. In: Spurensuche: Deutsche Sprache, Literatur und Kultur in Kroatien. Bd. 2., hrsg. Ivana Jozić, Leonard Pon, Melita Aleksa Varga und Ivana Šarić Šokčević. Frankfurt/M.: Peter Lang.

Engler, Tihomir. U tisku (2018). Analiza esperantskoga prijevoda Šegrta Hlapića i u njemu primijenjenih prijevodnih strategija. U: Hlapić u bijelom svijetu, ur. Smiljana Narančić Kovač. Zagreb: Učiteljski fakultet.

Engler, Tihomir. U tisku (2018). Prijevodi Kästnerovih dječjih romana. Kronologija i tendencije. U: Prijevodi dječje književnosti: pogled iz Hrvatske, ur. Smiljana Narančić Kovač. Zagreb: Učiteljski fakultet.

Jerkin, Corinna. U tisku (2018). Sretni dani i Happy Days: Gavran na engleskom jeziku. U: Prijevodi dječje književnosti: pogled iz Hrvatske, ur. Smiljana Narančić Kovač. Zagreb: Učiteljski fakultet.

Kujundžić, Nada. U tisku (2018). Nagrađivane anglofone slikovnice i ilustrirane knjige u hrvatskom prijevodu: slučaj Medalja Caldecott i Kate Greenaway. U: Prijevodi dječje književnosti: pogled iz Hrvatske, ur. Smiljana Narančić Kovač. Zagreb: Učiteljski fakultet.

Kujundžić, Nada. U tisku (2019). Disneyjfikacija na djelu: slučaj „Vrlo zapetljane priče”. Filmski ljetopis.

Kujundžić, Nada. U tisku. Tko se boji vuka još? Canis lupus u anglofonim slikovničkim reinskripcijama priče o tri praščića. U: Animal: zbornik o ne-ljudima i ljudima, ur. Antonija Zaradija-Kiš, Zagreb, Institut za etnologiju i folkloristiku.

Kujundžić, Nada i Ivana Milković. Forthcoming. Reading Winnie-the-Pooh in Croatian primary schools. In: Posthuman Pooh: Edward Bear after 100 Years. Jackson, MS: Mississippi University Press.

Kujundžić, Nada i Ivana Milković. U tisku (2018). „Pooh, čitaj Pu“: Imena u hrvatskim prijevodima zbirke priča Winnie-the-Pooh A. A. Milnea. U: Prijevodi dječje književnosti: pogled iz Hrvatske, ur. Smiljana Narančić Kovač. Zagreb: Učiteljski fakultet.

Lovrić Kralj, Sanja. U tisku (2018). Bibliografija kao analitički alat. U: Prijevodi dječje književnosti: pogled iz Hrvatske, ur. Smiljana Narančić Kovač. Zagreb: Učiteljski fakultet.

Majhut, Berislav. U tisku (2018). Četiri verzije romana Čudnovate zgode šegrta Hlapića. U: Hlapić u bijelom svijetu, ur. Smiljana Narančić Kovač. Zagreb: Učiteljski fakultet.

Majhut, Berislav i Sanja Lovrić Kralj. U tisku (2018). Prijevodi u hrvatskoj dječjoj književnosti od početka do šezdesetih godina XX. stoljeća: glavni pravci. U: Prijevodi dječje književnosti: pogled iz Hrvatske, ur. Smiljana Narančić Kovač. Zagreb: Učiteljski fakultet.

Majhut, Berislav i Sanja Lovrić Kralj. U tisku (2018). Prijevodi i inozemni trendovi kao nositelji promjene u poetici hrvatske dječje književnosti: izdvojeni primjeri. U: Prijevodi dječje književnosti: pogled iz Hrvatske, ur. Smiljana Narančić Kovač. Zagreb: Učiteljski fakultet.

Majhut, Berislav i Sanja Lovrić Kralj. U tisku (2019). Dječje knjige na stranim jezicima do 1945. u hrvatskom kulturnom prostoru. Književna smotra.

Milković, Ivana. U tisku (2018). Prijevodi dječje književnosti u hrvatskom odgojno-obrazovnom kontekstu tijekom 20. stoljeća. U: Prijevodi dječje književnosti: pogled iz Hrvatske, ur. Smiljana Narančić Kovač. Zagreb: Učiteljski fakultet.

Narančić Kovač, Smiljana, ur. U tisku (2018). Hlapić u bijelom svijetu (znanstvena monografija). Zagreb: Učiteljski fakultet.

Narančić Kovač, Smiljana, ur. U tisku (2018). Prijevodi dječje književnosti: pogled iz Hrvatske (znanstvena monografija). Zagreb: Učiteljski fakultet.

Narančić Kovač, Smiljana. U tisku (2018). Gdje je živio Hlapić: transformacije mjesta radnje s gledišta ciljnih kultura. U: Hlapić u bijelom svijetu, ur. Smiljana Narančić Kovač. Zagreb: Učiteljski fakultet.

Narančić Kovač, Smiljana. U tisku (2018). O analizi teksta prijevoda Šegrta Hlapića na druge jezike. U: Hlapić u bijelom svijetu, ur. Smiljana Narančić Kovač. Zagreb: Učiteljski fakultet.

Narančić Kovač, Smiljana. U tisku (2018). Prijevodi dječje književnosti: tekst, kontekst, strategije. U: Prijevodi dječje književnosti: pogled iz Hrvatske, ur. Smiljana Narančić Kovač. Zagreb: Učiteljski fakultet.

Narančić Kovač, Smiljana. U tisku (2018). Prijevodi kao susretišta hrvatske i angloameričke dječje književnosti. U: Prijevodi dječje književnosti: pogled iz Hrvatske, ur. Smiljana Narančić Kovač. Zagreb: Učiteljski fakultet.

Narančić Kovač, Smiljana. Forthcoming (2018). The status of illustrations in Croatian translations of children’s classics. Umjetnosti riječi – HDAS konferencija Words and Images.

Narančić Kovač, Smiljana. Forthcoming (2019). Character names in Croatian translations of Alice in Wonderland. U: Children and Languages Today: First and Second Language Literacy Development, eds. Željka Flegar and Ivana Moritz. Vernon Press.

Narančić Kovač, Smiljana i Ivana Milković. U tisku (2018). Strani naslovi u hrvatskoj lektiri. U: Prijevodi dječje književnosti: pogled iz Hrvatske, ur. Smiljana Narančić Kovač. Zagreb: Učiteljski fakultet.

Narančić Kovač, Smiljana i Sanja Lovrić Kralj. U tisku (2018). Prijevodi Hlapića na druge jezike. U: Hlapić u bijelom svijetu, ur. Smiljana Narančić Kovač. Zagreb: Učiteljski fakultet.

Šmidt Pelajić, Iris. U tisku (2018). Die rote Zora u hrvatskom prijevodu. U: Prijevodi dječje književnosti: pogled iz Hrvatske, ur. Smiljana Narančić Kovač. Zagreb: Učiteljski fakultet.

Šmidt Pelajić, Iris. U tisku (2018). Recepcija Šegrta Hlapića na njemačkom govornom području. U: Hlapić u bijelom svijetu, ur. Smiljana Narančić Kovač. Zagreb: Učiteljski fakultet.

Veselica Majhut, Snježana. Forthcoming (2018). Why retranslate? From text to context and back: the case of Robinson Crusoe in Croatia. In: Prijevodi dječje književnosti: pogled iz Hrvatske, ed. Smiljana Narančić Kovač. Zagreb: Učiteljski fakultet.

Veselica Majhut, Snježana. U tisku (2018). Postupci u prevođenju kulturno-specifičnih leksičkih jedinica u Twainovu Kraljeviću i prosjaku. U: Prijevodi dječje književnosti: pogled iz Hrvatske, ur. Smiljana Narančić Kovač. Zagreb: Učiteljski fakultet.